Paano malalamang legit ang loan o lending app na nakita online?Paano agad na matutukoy na ang isang app o online loan service ay scam pala? Alamin ang sagot mula kay Atty.

Leave a Comment

Got scammed by fraud company or crypto fraud